pick up keys

Inbyggd dator med pekskärm

keysincabinet

RFID nyckelhållare

pinpad touch

Identifikation med PIN-kod, kort, fingeravtryck

touch-software

Användarvänliga mjukvara

KeySafeLock-8

Embedded Windows 8.1

RFID-NFC baserat Nyckel hanterings system

keysafe16onwall

KeySafe Lock System

KeySafe Lock är ett säkerhets baserat nyckel-förvaringsskåp, som endast kan öppnas genom en personliga RFID transponder, en PIN-kod, eller eventuellt genom identifiering av fingeravtryck. Kabinettet kan arbeta självständigt genom en pekskärm som drivs av en inbyggd industriell dator, men om skåpet är ansluten till ett nätverk, kan man även fjärrstyra, vilka som har rätt att ta vilka nycklar, när och hur länge.

KeySafe Lock systemet tillåter inte att man tar vilken som helst nyckel, bara dom man har rättighet att ta.

Fler skåp kan anslutas via en datakabel, övervakas och hanteras med Proxer KEYsafe Management programvaran (ett Windows-program som körs på en PC dator), och integreras i husets eget nätverk.

Uppbyggnaden av KeySafe Lock Systemet:

KeySafe-Nyckelkabinet byggt in i en stark stålkonstruktion, designad for att vara endera vägg eller golv monterat, bestående av 19” tums rack i skalbara moduler.

Kabinettets egenskaper:
Kabinetet finns med säkerhets hård glas dörrar, men kan också utrustas med ståldörrar om så önskas.
Skåpet har en avbrottsfri strömförsörjning som kan arbeta i upp till 48 timmar.
Skåpet innehåller en inbyggd industri dator med pekskärm.
Skåpet har en NFC-RFID transponder läsare för Mifare och/eller EM beroende av kundens krav.
Skåpet har en 10/100/1000MB Ethernet port.
Skåpet har en Wi-Fi modul som kan stängas av eller på.
Skåpet har ett 90-260V (50-60Hz) eluttag.

 • Alla dörrar har ett elektroniskt inbyggt lås.
 • Kabinettets vänster- eller högervinnge är uppbyggt i 8-nyckelsmoduler, och en vinge kan innehålla upp till 19 moduler, dvs. två vingar kan ha upp till totalt 304 nyckelpositioner.
 • Varje nyckel position har sin egen RFID läsare.
 • Varje nyckel position har sin egen adress och identitet..
 • Varje nyckel position har sitt egna motor-drivna nyckel-lås system.
 • Varje nyckel position har sin egen “öppna/stäng” ljusindikator.
 • Varje nyckel position har sin egen ”nyckel positions” sensor.
 • Varje nyckel position accepterar alla RFID transpondrar utrustade med en RFID-nyckelhållare.

KeySafeLock-500-1000
Service av KeySafe systemet: Identifiering av de individuella nycklarna

 • Varje nyckelposition är låst som standard (med en motordriven spärr)
 • Nycklarna identifieras med hjälp av en unik RFID transponderutrustad nyckelhållare
 • Nycklar kan hämtas ut och återlämnas till varje nyckelposition, systemet identifierar varje unik nyckel genom sin RFID identitet
 • Möjligheten att definiera en fix nyckelposition görs i det program som medföljer systemet, det innebär att vissa nycklar kommer att godtas endast på vissa positioner

Kommunikation

– LAN anslutning
– WLAN anslutning (option)
– “Oberoende kabinett” läge: ett oberoende skåp behöver inte anslutas till något nätverk, information om användare, kort, rättigheter mm lagras i skåpets egen databas
– “Kabinett Nätverks” läge: skåpet är ansluten till ett lokalt nätverk och kan synkroniseras med en extern server.


Alarm/varnings läge

– Skåpet har en utgående larm lina, genom vilken det kan skicka en SK. “alarm trigger” till ett externt larmsystem.
– Programvaran som körs i skåpet kan skicka ett larm e-post till en system-administratör, eller någon annan behörig person om en nyckel inte återlämnas inom angiven tid.
– Skåpet är aven försett med en inkommande larm linje, om ett externt nöd larm (t.ex. brand eller evakuering) skåpet öppnar då automatiskt alla nyckelpositioner.

Nödöppning

– Skåpet kan arbeta upp till 24 timmar vid strömavbrott, eftersom det har en avbrottsfri strömförsörjning (eller upp till 48 timmar beroende på användning frekvens).
– I det fall strömavbrottet varar över 24 timmars, och spänningsnivån i reservbatteriet är låg, har skåpet en elektromekanisk lösning som släpper samtliga nycklar.
– Vid ett brandlarm kan skåpet på distans beordras att släppa samtliga nycklar!


alarm-net-connector

Användargränssnitt /Kabinetprogramvara

Skåpet programvara kan splittas upp i två delar, baserat på dess olika funktioner:

 • programvara som körs på den inbyggda datorn direkt i skåpet
 • programvara som körs på en extern (server) dator som är ansluten till ett nätverket.

Funktioner i KeySafe Kabinettets programvara (KCS):

Språket i programvara är engelska, som standard, det kan dock ändras till andra översättningar i inställningsmenyn.

Key Cabinet Software 2 Key Cabinet Software 1

– Logga in med ett kort
– Logga in med en PIN kod
– Logga in med en kombination av kort och PIN kod
– Nyckel-panelen: visar tillgängliga nycklar genom att de markerats på skärmen (Nyckel platser visas på skärmen).
– Reserverade nycklar är markerade med en reservations markering.
– individuella eller samtliga nycklar kan väljas för uttag (nycklar visas endast i de fall man har tillstånd att hämta ut dem).
– Det finns två definierade användarnivå: nyckel- och superanvändare.
– nyckelanvändaren har rätt att logga in, välja, hämtning och returnera nycklar
– superanvändaren har rätt att logga in, välja, hämtning och returnera nycklarna, man har också tillgång till grundläggande ledningsfunktioner
Grundläggande ledningsfunktioner:
– Tillgång till nyckellog
– Åtkomst till användarlog (innehåller när och vilka nycklar som togs av vem, och varje försök till tillåten öppning av skåpdörren)
användare hantering tillträde:
– lägga till/ta bort/ändra nya en vändare
– tilldela/återkalla rättigheter till/från en användare
– påminnelse om en nyckel inte returneras inom en viss tid
Detaljerade ledningsfunktioner är endast tillgängliga i den externa programvaran vad gäller skåpets hantering.

Funktioner i KeySafe Management program (KMS, som körs på extern dator)

KMS software

KeySafe Management programvaran (KMS) körs på en nätverksansluten extern PC, och ger användaren tillgång till följande funktioner:

– Utbyt applikationsdata med någon KEYsafe eller Key Drop Box anläggning på det lokala nätverket, eller ett fjärrnätverk när en sådan anslutning är tillgänglig.
– Välj önskat språk i inställnings menyn.
– Hantera flera skåp i ett nätverk via en central mjukvara
– hantera användarrättigheter och inställningar i valfritt skåp på nätet
– Skåp kan utbyta data med varandra om användare, kort och nycklar.
– Logga in som en superanvändare eller reservadministratör (för att hantera reserverade nycklar enbart).

Användarrättigheter:

– En superanvändare har rätt att lägga upp tillfällig engångs PIN-kod för en användare, med vilken användaren kan logga in för endast en session, PIN-koden avaktiveras efter detta, och användaren kan inte logga in förrän han/hon får en permanent kod eller annan tillfällig kod som gäller för en viss tid.
– lägg till/ta bort/ändra användarrättigheter
– definiera nyckel användare och superanvändare
– lägg till/ta bort/ändra PIN-koder för en användare
– lägg till/ta bort/ändra RFID proximity kort koder per användare
– bevilja/återkalla användarrättigheter

Data administration:

– visa log filer
– exportera log till XLS
– statistik: sök ut och filtrera användarhändelser
– importera användardata från externa system (XLS,CSV)

Nyckel hantering:

– Reservera en nyckeln för en användare
– släpp en nyckel för en användare
– tilldela en tillfällig engångskod för en användare
– tilldela en tidsbegränsning för nycklar
– modifiera nyckel namn och tilldelade ett RFID nummer
– lägg till/ta bort/ändra nyckelgrupper
– lägg till/ta bort/ändra användargrupper
– tilldela användargrupper till nyckelgrupper

Påminnelse-funktioner:

– Påminnelse via e-post när en nyckel inte återlämnas eller hämtats en viss tid
– Påminnelse visas på skärmen av administratören när en nyckel inte återlämnas eller hämtats en viss tid

Status kontroll:

– Kontroll av nycklarna i skåpet (de som saknas, som togs ut, som inte känns igen, osv …)
– kontrollera skåpdörrens status
– Ställ in “timeout” för olika funktioner i skåpet

Typer av KeySafe system:
Typbeteckningar: KeySafe Lock XXXX, där XXXX är antalet nyckelpositioner, som delbart med åtta, och som ligger i intervallet 8-1056.
De KeySafe Lock skåp som byggs färdiga för väggmontage, i statisk pulverlackerad stålplåt med RAL7035 ljusgrå färg. Skåpen kan också beställas med en valfri egen färg, i borstat rostfritt stål mm.
Skåpmått:
KeySafe Lock 304 nyckelskåp finns i storleken 1415 x 1180 x 150 mm

Ett komplett, fristående system innehåller även den KCS KEYsafe kabinett programvara, som krävs för att använda skåpet, men för att arbeta med en Drop Box, eller flera skåp, i ett nätverk, behövs ett Key Management Software (nyckelhanteringsprogram) system.

Systemkomponenter

KeySafe Lock 304 nyckelskåp inklusive KCS programvarulicens. För 304 nyckelskåp krävs (endast en engångsavgift – för att arbeta tillsammans i nätverk med obegränsat antal KeySafe nyckelkabinett och KeyDropBox förvarings och depositions kabinett)

KeyDropBox (Intelligent nyckelinsamlings system) – option

Ladda ner

PDF ladda ner

 • KeySafeLock-304 intelligent nyckelhantering
 • Nyckel DropBox